Produkty

Rozwiązania dla klienta biznesowego: urządzenia kierowane na rynek spółdzielni przetwórczych i eko producentów. Urządzania umożliwiające wyeliminowanie strat związanych z psuciem się produktów, przy jednoczesnym zatrzymaniu wszystkich ich wartości odżywczych, a także atrakcyjnego wyglądu i aromatu.

Rozwiązania dla klienta indywidualnego: urządzenia pozwalające na suszenie żywności, dedykowane dla klientów indywidualnych, którzy odżywiają się naturalnymi, nieprzetworzonymi produktami, oraz dla wszystkich, którzy poszukują żywności najwyższej jakości. Produkty z tej linii kierowane będą także do małych przedsiębiorców sadowniczych.